Crossref Citations

1. Die mensbeskoulike en samelewingsteoretiese vertrekpunte van ’n onbekende skrywer, toegespits op Hebreërs 10:38–39
Sarel Van der Walt
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 50  issue: 3  year: 2016  
doi: 10.4102/ids.v50i3.2058