Original Research

Calvinism, atheism and freedom of religion: A South African perspective

J.H. (Amie) van Wyk
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 2 | a1721 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i2.1721 | © 2014 J.H. (Amie) van Wyk | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 August 2013 | Published: 22 May 2014

About the author(s)

J.H. (Amie) van Wyk, Unit of Reformed Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

In this article the author investigates the approaches of Calvinism and atheism regarding the freedom of religion. The different views on God, man and science according to these worldviews function as a background for the explanation of freedom of religion. Special attention is been paid to the South African Constitution of 1996 and the stipulations of this constitution regarding freedom of religion for churches and schools. The article ends with a few concluding remarks and suggestions for further investigation.

Hierdie artikel ondersoek die benaderings van Calvinisme en ateïsme ten opsigte van godsdiensvryheid. Die verskillende sienings oor God, mens en wetenskap funksioneer as agtergrond vir ’n uiteensetting van godsdiensvryheid. Besondere aandag word aan die Suid-Afrikaanse Grondwet van 1996 geskenk, asook die bepalings van hierdie grondwet vir kerke en skole. Die artikel sluit af met ’n paar slotopmerkings en voorstelle vir verdere ondersoek.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2762
Total article views: 9243

 

Crossref Citations

1. Faith and South African realities in practising forgiveness
Rudy A. Denton
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 74  issue: 4  year: 2018  
doi: 10.4102/hts.v74i4.5176