Crossref Citations

1. Toelating tot die bediening van die Woord met verwysing na die kerkorde van Dordrecht 1618 en 1619
Johannes Smit
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 74  issue: 4  year: 2018  
doi: 10.4102/hts.v74i4.5093