Original Research

A hypothesis for the composition history of Paul’s Second Letter to the Corinthians

Gert J.C. Jordaan
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 2 | a1783 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i2.1783 | © 2014 Gert J.C. Jordaan | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 22 November 2013 | Published: 17 December 2014

About the author(s)

Gert J.C. Jordaan, Faculy of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The abrupt transitions and incoherent passages in 2 Corinthians led some scholars to believe that the letter originated from a composition of a number of documents. There are also scholars who try to solve the problem by harmonising the obviously incoherent passages of the letter. In this article, a different solution is proposed, namely that 2 Corinthians was written by Paul not at one occasion but over a longer period of time with several intervals. Paul probably wrote the letter in different phases whilst travelling from Ephesus to Corinth on his third missionary journey.

‘n Hipotese vir die ontstaansgeskiedenis van Paulus se tweede brief aan die Korinthiërs. Die abrupte oorgange en onsamehangende gedeeltes in 2 Korintiërs het sommige biblioloë oortuig dat die brief uit ’n samestelling van verskeie korter briewe ontstaan het. Daar is ook biblioloë wat die gebrek aan samehang probeer omseil deur die onsamehangende briefgedeeltes in harmonie met mekaar te bring. In hierdie artikel word ’n ander oplossing vir die probleem aangebied, naamlik dat 2 Korintiërs nie by een geleentheid nie, maar oor ’n langer tydperk met verskeie tussenposes deur Paulus geskryf is. Die apostel het waarskynlik die brief in verskillende fases geskryf tydens sy derde sendingreis van Efesena Korinte.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1770
Total article views: 5298


Crossref Citations

No related citations found.