Crossref Citations

1. Vredemakers as kinders van God (Matt 5:9): ’n Pragmaties-linguïstiese lesing
Andries G. Van Aarde
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 71  issue: 1  year: 2015  
doi: 10.4102/hts.v71i1.2935