Original Research

The missional role of the Holy Spirit: Ghanaian Pentecostals’ view and practice

Peter White, Cornelius J.P Niemandt
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1987 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1987 | © 2015 Peter White, Cornelius J.P Niemandt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 12 May 2015 | Published: 30 September 2015

About the author(s)

Peter White, Department of Science of Religion and Missiology, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa
Cornelius J.P Niemandt, Department of Science of Religion and Missiology, Faculty of Theology, University of Pretoria, South Africa

Abstract

This article discusses the missional role of the Holy Spirit from a Ghanaian Pentecostal’s perspective. In doing this, trinitarian mission is used as the point of departure and it was narrowed down to the missional role of the Holy Spirit. The Ghanaian Pentecostals’ view about the baptism and the infilling of the Holy Spirit as well as their practices concerning the subject are discussed. The article concludes that there is no way that the church could achieve her call without the role of the Holy Spirit, to convict sinners of their sin and also to empower the church to proclaim the gospel.

Die missionale werk van die Heilige Gees vanuit die teologie en praktyk van GhanesePinksterkerke. Hierdie artikel bespreek die missionale werk van die Heilige Gees vanuit die teologiese perspektief en praksis van die Pinksterkerke in Ghana. Die artikelvertrekpunt is ’n trinitariese benadering tot sending, en van daaruit word die rol en plek van die Heilige Gees in die sending van God bespreek. Die artikel gee ook aandag aan die siening omtrent die doop en die vervulling met die Heilige Gees onder Pinksterkerke in Ghana, asook aan kerklike praktyke wat uit hierdie teologiese standpunt spruit. Die artikel argumenteer dat die kerk net aan haar missionale roeping getrou kan wees op grond van die Heilige Gees se rol om sondaars van sonde en verlossing te oortuig, en die Gees se bemagtiging van gelowiges om die evangelie te verkondig deur die verskeidenheid gawes wat die Gees gee.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3276
Total article views: 6143

 

Crossref Citations

1. Rethinking the use of disruptive pop-up encounters for transformation: A missional reading of Acts 8:26–40
Thinandavha Derrick Mashau
Missiology: An International Review  vol: 50  issue: 2  first page: 184  year: 2022  
doi: 10.1177/00918296211003516