Crossref Citations

1. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof
Jan A. Erasmus
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 48  issue: 1  year: 2014  
doi: 10.4102/ids.v48i1.1757