Crossref Citations

1. Die begrippe ‘gemeen akkoord’ en ‘buite kerkverband plaas’ in kerkregtelike perspektief
Jacobus M. Vorster
In die Skriflig / In Luce Verbi  vol: 58  issue: 1  year: 2024  
doi: 10.4102/ids.v58i1.3076