Crossref Citations

1. Die mens geaffekteer deur kanker: Voorlopige bakens geidentifiseer met die oog op die prediking na aanleiding van Jesus se afskeidsgesprek in die Johannes-evangelie
Darius Botha
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 72  issue: 2  year: 2016  
doi: 10.4102/hts.v72i2.3228