Editorial

Editorial

Editorial Office
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 42, No 1 | a254 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v42i1.254 | © 2008 Editorial Office | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 27 July 2008 | Published: 27 July 2008

About the author(s)

Editorial Office,, South Africa

Full Text:

PDF (65KB)

Abstract

Ons is weereens bevoorreg om nog ’n uitgawe van In die Skriflig aan ons lesers aan te bied. In hierdie uitgawe gee die bekende Potchefstroomse filosoof, B.J. van der Walt perspektiewe oor ’n Christelike samelewingsbeskouing. Hierdie tema is vir die gere- formeerde teologie van die uiterste belang, veral in die huidige tydsgewrig in Suid-Afrika waarin die godsdiens enersyds so maklik vergeestelik en andersyds so maklik veramptelik word. Dit is nodig dat ons weer wetenskaplik besin oor die aard en roeping van verskillende samelewingsverbande binne die koninkryk van God. Veral is die sosiale roeping van die geïnstitueerde kerk weer van belang soos blyk uit die teoenemende politieke rol wat kerke begin inneem as deel van die burgerlike samelewing se konfrontasie met die sterk sentrale regering. Is dit byvoorbeeld die taak van kerke om as moniteerders op te tree by verkiesings in buurlande en in hoe- verre moet die kerke hulle besig hou met voorgestelde wetgewing? Gaan dit nog om kerklike sake op ’n kerklike wyse soos art. 30 van die Dortse kerkorde bepleit? Hopelik stimuleer die besinning van Van der Walt diepsinnige nadenke oor die saak in gereformeerde kringe.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2844
Total article views: 1862


Crossref Citations

No related citations found.