Crossref Citations

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerkorde van 1962: Die Dordtse Kerkorde aangepas by die eise van ons dag?
Piet Strauss
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 50  issue: 1  year: 2016  
doi: 10.4102/ids.v50i1.2135