Crossref Citations

1. Förebildande teman i interkulturellt kristet ledarskap
Maria Karlsson
HYBRID – mellan akademi, kyrka & samhälle  vol: 2  issue: 1  year: 2024  
doi: 10.58412/hyb.v2i1.14758