Original Research

Grootdoop en kinderdoop

D. R. Fouché, J. J. van der Walt
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 23, No 90 | a825 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v23i90.825 | © 1989 D. R. Fouché, J. J. van der Walt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 15 May 1989 | Published: 15 May 1989

About the author(s)

D. R. Fouché,, South Africa
J. J. van der Walt,, South Africa

Full Text:

PDF (274KB)

Abstract

Hierdie artikel vorm ’n integrerende deel van ’n hele reeks waarin die doop eksegeties, dogmahistories, dogmaties, prakties en liturgies deur verskillende skrywers breedvoerig behandel word. Derhalwe val sake soos onder andere die instelling van die doop, die ontwikkeling van die doopleer, insluitend Barth se doopbeskouing, buite die bestek van hierdie artikel. Aspekte soos die verhouding doop/besnydenis en die plek van die verbond in die doop word net oorsigtelik belig om oorvleueling te voorkom.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2160
Total article views: 6362


Crossref Citations

No related citations found.