Section Details


Book Review

 
Issue Title
 
Vol 57, No 1 (2023) Reflections on the human spirit and divine spirit: Michael Welker’s natural theology Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Nico Vorster
 
Vol 56, No 1 (2022) A lesson on life Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jaco Beyers
 
Vol 56, No 1 (2022) Consideration of believers’ relief actions among the needy in different religious traditions Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 56, No 1 (2022) Integrative networking for theological education in Africa Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Rudy A. Denton
 
Vol 56, No 1 (2022) Perspektiewe op Jeremia Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Herculaas F. van Rooy
 
Vol 56, No 1 (2022) Memoire of a momentous intellectual journey Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
P.P. Kruger
 
Vol 56, No 1 (2022) Challenging childhood vulnerabilities from an ethical perspective in the South African context Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Alfred R. Brunsdon
 
Vol 56, No 1 (2022) Is Christian Zionism a heresy? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Bob Wielenga
 
Vol 55, No 1 (2021) The phenomenon of multilingualism between ancient perspectives and contemporary developments Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Isabella Bonati
 
Vol 55, No 1 (2021) Listen to these voices! Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Elma M. Cornelius
 
Vol 55, No 1 (2021) Partnering for development: German-South African perspectives on religion and state cooperation Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Alfred R. Brunsdon
 
Vol 55, No 1 (2021) Leadership according to God’s model: Is it possible to use the Bible to define God’s leadership? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 55, No 1 (2021) With Calvin, beyond Calvin Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Robert Vosloo
 
Vol 55, No 1 (2021) A new commentary in the vernacular: Zephaniah: A review with a translation in isiZulu by Riens de Haan and Thulani Hlela Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Bob Wielenga
 
Vol 54, No 1 (2020) A shepherd stirring up hope from the book of Revelation Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Phillipus J. Buys
 
Vol 54, No 1 (2020) Vroegchristelike eksegese van Johannes Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jan A. du Rand
 
Vol 54, No 1 (2020) ’n Homiletiese besinning oor die Hebreërspreek en die belangrikheid van vandag Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ferdi P. Kruger
 
Vol 54, No 1 (2020) In gesprek oor Bybelinterpretasie in Suid-Afrika Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gideon R. Kotzé
 
Vol 54, No 1 (2020) Prediking is sinkronisering van God se tyd met die tyd waarin ons leef Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ben J. de Klerk
 
Vol 53, No 1 (2019) Die nalatenskap van die Griekse taal en letterkunde Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert J.C. Jordaan
 
Vol 53, No 1 (2019) Nuwe waardering vir Luther in die gereformeerde etiek Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ignatius W.C. van Wyk
 
Vol 53, No 1 (2019) Augustinus as wegwyser vir ’n geestelike en morele lewe Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Conrad Wethmar
 
Vol 53, No 1 (2019) The phenomenon of human conscience Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 53, No 1 (2019) A new gospel for the current context of our Western culture? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johannes J. Knoetze
 
Vol 53, No 1 (2019) ’n Harde oordeel oor die NG kerk (en ander gereformeerde kerke)? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Koos Vorster
 
Vol 53, No 1 (2019) Liberation reimagined: Counter imperial theology and the gospel Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Aldred Genade
 
Vol 53, No 1 (2019) Bullinger as selfstandige en onafhanklike teoloog uitgelig Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Andries L. du Plooy
 
Vol 53, No 1 (2019) Lasting fruit of integral mission in India of 100 years ago Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Phillipus J. Buys
 
Vol 52, No 1 (2018) The work of the deacon according to the Bible and in history Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert Breed
 
Vol 52, No 1 (2018) ’n Christosentriese besinning oor ‘Israëlisme’ Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Philip La Grange Du Toit
 
Vol 52, No 1 (2018) A review of lineages of black theology of liberation Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Hulisani Ramantswana
 
Vol 52, No 1 (2018) ‘Listening’ as prerequisite for preaching in the 21st century Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Alfred R. Brunsdon
 
Vol 52, No 1 (2018) ’n Onverkwiklike gesprek: Gays en die kerk Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 52, No 1 (2018) Highly contentious issues in the South African political and socio-economic domain Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Koos Vorster
 
Vol 52, No 1 (2018) A new commentary in the vernacular Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Bob Wielenga
 
Vol 52, No 1 (2018) Kerk en geloof in Holland in die stryd teen apartheid (1950–1980) Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Bob Wielenga
 
Vol 52, No 1 (2018) A study on systematic theology Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
J. H. van Wyk
 
Vol 52, No 1 (2018) Wide Aquinas research – channelled too narrowly? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Paul P. Kruger
 
Vol 51, No 1 (2017) Korrupsie en die toerusting van Christen-leiers Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ian A. Nell
 
Vol 51, No 1 (2017) Ecumenical reflections on the undeniable influence of the Reformation on the South African society Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Johannes J. Knoetze
 
Vol 51, No 1 (2017) Speech act theory as an approach to interpret Gospel narratives Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Hennie Goede
 
Vol 51, No 1 (2017) Is the good creation only provisional? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 51, No 1 (2017) Theology and the (post)Apartheid condition: A response Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Wessel Bentley
 
Vol 51, No 1 (2017) Expository preaching from the Psalms Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Herculaas F. van Rooy
 
Vol 51, No 1 (2017) ‘n Historiese blik op Paulus, sy werk en sy geskrifte Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Hennie Goede
 
Vol 51, No 1 (2017) Gesprek met God as die lewende Heer in gebed Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Hennie J.C. Pieterse
 
Vol 51, No 1 (2017) Education and theology: Two partners needing each other Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 51, No 1 (2017) Die debat oor selfdegeslagverhoudings: ’n Genuanseerde behoudende benadering Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Hennie Goede
 
Vol 51, No 1 (2017) To be sought first: The grandest of themes Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jacob J. Scholtz
 
Vol 50, No 1 (2016) Albert Pilon’s Scrutiny of Kwasizabantu Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
P.A. Rousseau
 
Vol 50, No 1 (2016) Wat wag op ons ná die dood? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ananda B. Geyser-Fouché
 
Vol 50, No 1 (2016) A timely wake-up call: The end of Theology as science Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Benno A. Zuiddam
 
Vol 50, No 1 (2016) Scholarship in service of the church Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Albert J. Coetsee
 
Vol 50, No 1 (2016) Nuut gedink oor die belang van empiriese werk in Suid-Afrikaanse gemeentes Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
C.J.H. Venter
 
Vol 50, No 1 (2016) Resensie: Teologie van die koninkryk. Studies in dogmatiek en etiek Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Nico Vorster
 
Vol 50, No 1 (2016) Wat nou na verwonding? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
P.J. Vermeulen
 
Vol 50, No 1 (2016) ’n Verrassende perspektief en verklaring van Openbaring Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
De Wet Saaiman
 
Vol 50, No 1 (2016) Koninkryksetiek as hoopgewende getuienis in sekulêre ruimtes Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Riaan Rheeder
 
Vol 50, No 3 (2016) A timely wakeup call: The end of theology as Science Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Benno A. Zuiddam
 
Vol 50, No 2 (2016) Bevry om vry te wees Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gerard J. Meijer
 
Vol 50, No 1 (2016) Bybelse lig val helder op sterwensgebeure Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ben J. de Klerk
 
Vol 50, No 4 (2016) Verbond, geloof en geloofservaring Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Sarel P. van der Walt
 
Vol 50, No 2 (2016) In ʼn vreemde wêreld gee God jou leiding hoe om te leef en dui Hy die koers aan waarheen jy op pad is Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Piet Venter
 
Vol 50, No 1 (2016) A worthy tribute to a South African giant Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Marius Nel
 
Vol 50, No 1 (2016) ‘Israel’ in biblical and Christological terms Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Raymond Potgieter
 
Vol 50, No 1 (2016) ’n Kragtige bydrae tot persoonlike geloofsvorming van kerklike leiers gemoeid met kerkgroei Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Karel P. Steyn
 
Vol 50, No 1 (2016) ‘n Reisjoernaal vir geestelike navigasie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
E.J. Steyn
 
Vol 50, No 1 (2016) Om gereformeerde te mag glo – ‘n tydige publikasie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Edmund J. de Beer
 
Vol 50, No 1 (2016) Finding the lost years of Jesus ... or not Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Joseph J. de Bruyn
 
Vol 49, No 1 (2015) Een uitdagende studie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
J. Kommers
 
Vol 49, No 1 (2015) ’n Nuwe parallelle Nuwe Testament in Afrikaans Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jan A. (Jannie) Erasmus
 
Vol 49, No 1 (2015) ’n Studie van die Bybel as God se mosaïekwerk Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
A.H. (Andries) Snyman
 
Vol 49, No 1 (2015) König se grootste werk ooit Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Amie van Wyk
 
Vol 49, No 1 (2015) ’n Ontdekkingsreis deur die wêreld van Bybelvertaling Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Hennie Goede
 
Vol 49, No 1 (2015) ’n Transformerende Bybelreis om die waarheid van die Skrif vir vandag te ontsluit Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Karel P. Steyn
 
Vol 49, No 1 (2015) Christian philosophy Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
John H. Kok
 
Vol 49, No 1 (2015) ’n Tydige en omvattende boek oor die emosies van Jesus Christus Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
George A. Lotter
 
Vol 49, No 1 (2015) Wees Jesus se hande en voete deur anders te dink en te leef as die wêreld Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Rudy A. Denton
 
Vol 49, No 1 (2015) Onverwerkte pyn word onnodige bagasie vir die volgende generasie Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Willem G. Semmelink
 
Vol 49, No 1 (2015) Bybelstudie vir studente en jongmense om tot ’n lewende verhouding met God te groei Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ruan Steyn
 
Vol 49, No 1 (2015) Conflicting personalities and driving ambition Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Raymond Potgieter
 
Vol 49, No 1 (2015) Kerk en teologiese opleiding in ’n post-Christelike wêreld Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Rian Venter
 
Vol 49, No 1 (2015) Israelisme – Is Christus steeds uniek? Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Sarel P. van der Walt
 
Vol 49, No 1 (2015) Die hart van die Bybel Details   HTML   EPUB   XML   PDF
Joseph J. de Bruyn
 
Vol 48, No 1 (2014) ’n Allernoodsaaklike boek vir die huweliks- en gesinslewe Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jannes C. van Dyk
 
Vol 48, No 1 (2014) Antwoorde op prikkelende geloofsvrae Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Wim Vergeer
 
Vol 48, No 2 (2014) Nieuwe en oude dingen Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Willie S. Mc Loud
 
Vol 48, No 2 (2014) Bybelse perspektiewe oor hoop Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Ben J. de Klerk
 
Vol 48, No 2 (2014) Vreemdelinge en bywoners Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Nico Vorster
 
Vol 48, No 1 (2014) Calvin’s inspiring theological workshops Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Matthias G. Inniger
 
Vol 48, No 2 (2014) Kommentaar op Jakobus in Afrikaans Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert J.C. Jordaan
 
Vol 48, No 1 (2014) Het die tong mag oor dood en lewe? Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Albert J. Coetsee
 
Vol 48, No 1 (2014) Die misleiding van Bevryding deur gebed Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
De Wet Saaiman
 
Vol 48, No 1 (2014) Vind genesing van emosionele pyn Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Gert Breed
 
Vol 48, No 1 (2014) Handleiding vir eksegete en ander studente van Klassieke en Nuwe-Testamentise Grieks Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Pierre Jordaan
 
Vol 48, No 1 (2014) ’n Onduidelike paradigma Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Andries le R. du Plooy
 
Vol 48, No 1 (2014) Daar is hulp vir depressie! Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Amanda L. du Plessis
 
Vol 48, No 1 (2014) Trauma − die meedoënlose vyand Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
J.M. Olwagen
 
Vol 48, No 2 (2014) A thought provoking new publication on Christology Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jakobus M. (Koos) Vorster
 
Vol 48, No 1 (2014) Natural Law in Reformed Thinking Abstract   HTML   EPUB   XML   PDF
Jakobus M. (Koos) Vorster
 
1 - 100 of 301 Items 1 2 3 4 > >>