Author Details

van der Walt, B. J., Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

 • Vol 43, No 1 (2009) - Original Research
  Probleme rondom die verklaring van die Bybel in die gereformeerde teologie: ’n Christelik-filosofiese besinning
  Abstract  PDF
 • Vol 42, No 1 (2008) - Original Research
  Onderweg na ’n Christelike samelewings- beskouing: Bybelse grondslae en historiese ontwikkeling
  Abstract  PDF
 • Vol 42, No 4 (2008) - Original Research
  Probleme rondom die Bybel in die gereformeerde teologie: besinning vanuit ’n Christelike filosofie
  Abstract  PDF
 • Vol 40, No 2 (2006) - Original Research
  Hedendaagse populêre voorligting oor die verhouding tussen die manlike en vroulike geslag: besinning oor ’n evolusionistiese etiek
  Abstract  PDF
 • Vol 40, No 3 (2006) - Original Research
  Hedendaagse wetenskaplike voorligting oor die verhouding tussen die manlike en vroulike geslag – ’n besinning oor die sosiobiologiese grondslae
  Abstract  PDF
 • Vol 39, No 2 (2005) - Original Research
  Godsdiensgelykwaardigheid, -uniekheid en -verdraagsaamheid ’n Prinsipiële besinning (2)
  Abstract  PDF