Author Details

Smit, C. J., Navorsingsgenoot, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 40, No 1 (2006) - Original Research
    Ekumenisiteit as ’n Skrifgefundeerde raamwerk vir kerklike eenheid – ook op die gebied van sendingwerk
    Abstract  PDF