Author Details

Venter, C.J.H., Skool vir Kerkwetenskappe & Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 45, No 4 (2011) - Original Research
    Piëtisme en die wyse waarop die leer van die sogenaamde second blessing beleef word: perspektiewe vanuit die Praktiese Teologie
    Abstract  PDF