Author Details

Venter, C.J.H., Skool vir Kerkwetenskappe (Praktiese Teologie), Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

  • Vol 35, No 4 (2001) - Original Research
    Die verhouding tussen Psigologie en Praktiese Teologie – aspekte van die onderlinge waarde van dié verhouding
    Abstract  PDF
  • Vol 34, No 1 (2000) - Original Research
    Prominente motiewe in ’n seleksie preke voor, tydens en na die Anglo-Boereoorlog
    Abstract  PDF