Author Details

Cornelius, E., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa