Author Details

Smit, E.J., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

  • Vol 36, No 1 (2002) - Original Research
    Pneuma en nous in die gereformeerde kerklied: Perspektiewe uit 1 Korintiërs 14:15 en die tradisie, toegespits op die musiek en poësie van die kerklied
    Abstract  PDF