Author Details

Smit, E.J., Vakgroep Teologie, Vaaldriehoekkampus, Noordwes-Universiteit, Vanderbijlpark, South Africa

  • Vol 44, No 1 (2010) - Original Research
    Enkele aspekte met betrekking tot die gereformeerde erediens en kerklied in ’n multikulturele Suid-Afrika
    Abstract  PDF