Author Details

Leuschner, F.W., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

  • Vol 37, No 3 (2003) - Original Research
    Die erediens as instrument in gemeentebou – toegespits op die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
    Abstract  PDF