Author Details

Smit, J., Fakulteit Teologie: Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 41, No 4 (2007) - Original Research
    Die beroepsbrief in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – ’n kontraktuele werksaanbod?
    Abstract  PDF