Author Details

Smit, J., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, South Africa

  • Vol 43, No 3 (2009) - Original Research
    Grense tussen kerk en staat vir die reëling van die predikantsdiens: gesien vanuit twee kerkregtradisies
    Abstract  PDF
  • Vol 42, No 1 (2008) - Original Research
    Reëling van die Gereformeerde predikant se diens – ’n arbeidsregtelike of ’n interne kerklike aangeleentheid?
    Abstract  PDF