Author Details

van den Berg, J. -A., Praktiese Teologie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

  • Vol 39, No 4 (2005) - Original Research
    ’n Pastoraal-narratiewe metode om lewenshanteringsvaardighede by kankerpasiënte te identifiseer
    Abstract  PDF