Author Details

van Rooy, J.A., Emeritusprofessor: Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa