Author Details

van Wyk, J.H., Eenheid vir Reformatoriese Teologie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM

  • Vol 45, No 2/3 (2011) - Original Research
    Van Calvinisme tot eksistensialisme1: ’n teologiese gesprek met André P. Brink met verwysing na sy memoirs
    Abstract  PDF