Author Details

van der Walt, J.L., Fakulteit Opvoedkunde, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

  • Vol 35, No 1 (2001) - Original Research
    Effektiwiteit en produktiwiteit in die Christen se lewe, werk en besigheid in die lig van Matteus 25:14-30
    Abstract  PDF