Author Details

Bingle, J.P., Departement Praktiese Teologie, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

  • Vol 37, No 2 (2003) - Original Research
    Die verhouding tussen openbaring, dogmavorming en doksa-uiting in die himniese stof van die Nuwe Testament
    Abstract  PDF