Author Details

Hofmeyr, Johannes W., Department of Church History and Polity, University of the Free State, South Africa

  • Vol 47, No 2 (2013) - Original Research - Special Collection: Heidelberg Catechism
    Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22) insake die opstanding in die negentiende-eeuse Nederduitse Gereformeerde Kerk (Deel 1)
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF
  • Vol 47, No 2 (2013) - Original Research - Special Collection: Heidelberg Catechism
    Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22) insake die opstanding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk sedert 2000 (Deel 2)
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF