Author Details

Floor, L., Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa