Author Details

Vorster, N., Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

  • Vol 37, No 2 (2003) - Original Research
    Die konsep van gelykheid in die lig van die Suid-Afrikaanse Grondwet (1996) en die Skrif
    Abstract  PDF
  • Vol 34, No 1 (2000) - Original Research
    Kerk en owerheid binne ’n regstaat. Die profetiese roeping van die kerk met betrekking tot die Suid-Afrikaanse owerheid
    Abstract  PDF