Author Details

Verster, P., Departement Sendingwetenskap, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, South Africa

 • Vol 43, No 4 (2009) - Original Research
  Skrifberoep en die hantering daarvan in sending
  Abstract  PDF
 • Vol 41, No 1 (2007) - Original Research
  ’n Sosiaal-psigologiese perspektief op lidmate in die Mangaung-area se houding teenoor kerkvereniging in die Nederduitse Gereformeerde Kerkfamilie: ’n kruiskulturele ondersoek
  Abstract  PDF
 • Vol 39, No 4 (2005) - Original Research
  Die dood van die outeur en die inspirasie van die Bybel: in gesprek met P.J. Nel en S.D. Snyman
  Abstract  PDF
 • Vol 35, No 3 (2001) - Original Research
  ’n Bevrydende woord vir Afrika? The Liberating Message van B.J. van der Walt
  Abstract  PDF