Author Details

Strauss, P. J., Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, South Africa