Original Research

Aspekte van ’n omkeerproses

Sophia (Phia) van Helden
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 1 | a1696 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i1.1696 | © 2014 Sophia (Phia) van Helden | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 15 July 2013 | Published: 30 June 2014

About the author(s)

Sophia (Phia) van Helden, Faculty of Theology, North-West University, South Africa

Abstract

In hierdie artikel word gefokus op aspekte wat deel uitmaak van ’n omkeerproses. Sodanige proses behoort oorweeg te word waar krimpende gemeentes in ’n doodloopstraat verkeer. Alhoewel die kompleksiteit van so ’n proses duidelik na vore kom, is ’n omkeerproses tog moontlik. Die Skrifbeginsels wat so ’n proses moontlik maak, behoort binne elke gemeentelike konteks uniek ontdek en toegepas te word. Die diepgrondige selfleerproses en die voordele wat ’n waarderende taalaanpak (‘Waarderende Ondersoek’) in die proses het, lei tot die besef dat nie net die inhoud nie, maar ook die manier waarop dit gedoen word van ’n omkeer behoort te getuig. Die talle verweefde aspekte waaraan aandag gegee word, kan rigtinggewend wees vir diegene wat erns maak met die moontlikheid om groeiende en gesonde kerkpraktyke daar te stel.

This article focuses on aspects regarding a turnaround process. Such a process ought to be considered where declining congregations face a dead end. Although the complexity of a turnaround is clear, such a process is still possible. The scriptural principles regarding the possibility of such a process ought to be discovered and contextually applied by each unique congregation. A deep whole-hearted self-learning process, as well as the positives of an appreciative language approach (Appreciative Inquiry), conclude that not only the contents of the turnaround, but also the manner in which it is done, ought to speak of a turnaround. The many intertwined aspects discussed in this article can direct those who are serious about the possibility of establishing growing and healthy church practices.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3330
Total article views: 7730


Crossref Citations

No related citations found.