Original Research

Life’ in the fourth Gospel and its resonances with Genesis 1−3

Abiola Mbamalu
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 1 | a1719 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i1.1719 | © 2014 Abiola Mbamalu | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 29 August 2013 | Published: 17 December 2014

About the author(s)

Abiola Mbamalu, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

The fourth Gospel is notably different from the Synoptics in its apparent lack of explicit fulfilment motif. Indeed the fourth Gospel is quite different in some ways because of its high Christology. Notable in this regard is its take on ‘realised’ eschatology. Scholars have found little in the Hebrew Scriptures as the Gospel’s take-off point for this understanding. This article argues that the fourth Gospel’s understanding of ‘realised’ eschatology is informed by its understanding of the concept of life as found in the early chapters of Genesis.

‘Lewe’ in die vierde Evangelie en die weerklank daarvan Genesis 1−3. Die vierde Evangelie verskil aansienlik van die Sinoptiese Evangelies in die opsig dat ’n ekplisiete vervullingsmotief ooglopend daarin ontbreek. Trouens, daar word dikwels gesê dat die vierde Evangelie radikaal van die basiese leringe van die Bybel afwyk, in besonder vanweë die prominente Christologie daarvan. Wat veral in die verband merkwaardig is, is die opvatting van ’n ‘gerealiseerde’ eskatologie in die Evangelie. Tot dusver het geleerdes weinig in die Hebreeuse Bybel gekry om hierdie opvatting as die uitgangspunt van die Evangelie te regverdig. Hierdie artikel voer aan dat die verstaan van ‘n ‘gerealiseerde’ eskatologie in die vierde Evangelie gebou is op die verstaan van die konsep van lewe soos in die eerste hoofstukke van Genesis gevind word.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3092
Total article views: 5768


Crossref Citations

No related citations found.