Original Research

Genesis 3:15 in Suid-Afrikaanse konteks

Paul P. Krüger
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 2 | a1762 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i2.1762 | © 2014 Paul P. Krüger | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 30 September 2013 | Published: 20 November 2014

About the author(s)

Paul P. Krüger, School of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

Genesis 3:15 is ’n crux interpretum met uiteenlopende verklarings. Hierdie artikel fokus op verklarings wat Suid-Afrikaanse Skrifverklaarders van die teks gee en plaas sodanige verklarings binne verskillende rasionaliteitsmodelle. Verklarings van die teks berus dikwels eerder op keuses vir ’n bepaalde verstaansmodel as op die noukeurige lees van die teks. Genesis 3:15 dui op sigself nie op Jesus Christus nie, maar binne ’n bepaalde rasionaliteitsmodel is dit geldig om die teks as moederbelofte (protevangelium) te beskou.

Genesis 3:15 in South African context. Genesis 3:15 is a crux interpretum that lends itself to diverse interpretations. The focus of this article is the interpretations of this text offered by South African scholars. The article views these interpretations against the background of various models of rationality. Interpretations of this text are more likely to be determined by the interpreter’s preferred model of understanding, than to be determined by a mere close reading of the text. Genesis 3:15 in itself does not point to Jesus Christ, but within a specifi model of rationality it is valid to regard the text as a foundational promise of salvation (protevangelium).


Keywords

Genesis 3:15; protevangelium; moederbelofte

Metrics

Total abstract views: 2374
Total article views: 5172


Crossref Citations

No related citations found.