Original Research

Literary comparisons and contrasts in Mark 5:21−43

Robin Gallaher Branch
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 1 | a1799 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i1.1799 | © 2014 Robin Gallaher Branch | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 24 January 2014 | Published: 01 December 2014

About the author(s)

Robin Gallaher Branch, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

This article examines a number of comparisons and contrasts in Mark 5:21–43, stories of two different kinds of healing that took place one morning when Jesus returned to Capernaum from the region of the Gerasenes (Mk 5:1, 21). The interlocking stories of the woman with the constant issue of haemorrhage and the restoration to life of the gravely ill and then dead daughter of Jairus, a synagogue ruler, invite literary and canonical examinations. The article also briefly discusses the significance of the unnamed groups of characters in the stories and compares the complementary versions of the stories amongst Matthew, Mark and Luke. The two miracles exhibit different aspects of Jesus’ amazing power and contribute to the ongoing portrayal of Jesus in Mark as the Son of God (Mk 1:1).

Literêre vergelykings en kontraste in Markus 5:21−43. Hierdie artikel ondersoek ’n aantal vergelykings sowel as verskille in Markus 5:21−43 soos blyk uit die verhale van twee verskillende gevalle van genesing wat een oggend tydens Jesus se terugkeer uit die gebied van die Geraseners na Kapernaum plaasgevind het (Mark 5:1, 21). Die onderlinge verhale van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en van die genesing van die ernstige siek en later afgestorwe dogtertjie van Jaïrus, een van die raadslede van die sinagoge, leen dit tot’n literêre en kanonieke ondersoek. Die artikel bespreek ook kortliks die beduidende betekenis van die ongeïdentifiseerde groepe mense in albei verhale. Die verskillende weergawes van die verhale soos in Matteus, Markus en Lukas opgeteken, word ook bespreek. Hierdie twee wonderwerke openbaar die verskillende aspekte van Jesus se verstommende mag en dra by tot die volgehoue uitbeelding van Hom in Markus as die Seun van God (Mark 1:1).


Keywords

Jairus; woman in the crowd; Character development

Metrics

Total abstract views: 4210
Total article views: 27885


Crossref Citations

No related citations found.