Original Research - Special Collection: Matthean Perspectives

The nature of the law’s fulfilment in Matthew 5:17: An exegetical and theological study

Bradley M. Trout
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1910 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1910 | © 2015 Bradley M. Trout | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 02 December 2014 | Published: 10 June 2015

About the author(s)

Bradley M. Trout, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

The relationship between law and gospel remains something of a conundrum for biblical scholarship. Matthew 5:17, and in particular what is meant by Jesus’ having come to fulfil the law and the prophets, contributes significantly to this ongoing discussion. What precisely is meant by ‘to fulfil the law and the prophets’ is an exegetical enigma. Utilising an eclectic array of methods, including literary, historical and theological approaches, this article attempts to articulate the nature of fulfilment in Matthew 5:17. In addition to arguments made on the basis of historical-critical exegesis, including the discussion of the nature of πληρόω in Matthew’sGospel, the sense in which the law prophesies and the contribution of the so-called antitheses of 5:21–48, we argue that the biblical-theological theme of the Kingdom of God clarifies a salvation-historical reading of Matthew 5:17. When it is said that Jesus has come to fulfil the law and the prophets, an eschatological or salvation-historical reading shows that what the law pointed towards has arrived in the teaching and ministry of Jesus. A biblical-theological reading of the Kingdom of God helps us, however, to add a measure of precision to this statement. Jesus fulfils the law and the prophets by bringing into being what was anticipated.The law and prophets anticipated the arrival of the Kingdom of God. Fulfilment, then, should be construed in terms of this motif. Jesus fulfils the law and the prophets by inaugurating the Kingdom of God to which they pointed. This renders discussion over whether Jesus fulfils the law and the prophets through either his teaching or his activity unnecessary, since the Kingdom of God is inaugurated through both.

Die Aard van die Vervulling van die Wet in Matteus 5:17: ’n Eksegetiese en Teologiese Studie. Die verhouding tussen die wet en die evangelie bly in ’n mate raaiselagtig ten opsigte van die bybelse wetenskap. Matteus 5:17, en veral die bedoeling van Jesus se koms om die wet en die profete te vervul, dra aansienlik by tot hierdie deurlopende bespreking. Wat presies bedoel word met ‘om die wet en die profete te vervul’, is ’n eksegetiese raaisel. Deur gebruik te maak van ’n eklektiese verskeidenheid van metodes wat literêre, historiese en teologiese benaderings insluit, poog hierdie artikel om die aard van die vervulling in Matteus 5:17 duidelik te omskryf. Benewens die gewone argumente, onder andere die bespreking van die aard van πληρόω in die Matteusevangelie, die profetiese mag van die wet en die bydrae van die sogenaamde teenstellings van Matteus 5:21–48 wat op die basis van histories-kritiese eksegese geopper word, word aangevoer dat die bybels-teologiese tema van die koninkryk van God die heilshistoriese lesing van Matteus 5:17 verskerp. Wanneer beweer word dat Jesus gekom het om die wet en die profete te vervul, bewys ’n eskatologiese of saligheid-historiese verstaan daarvan dat dít waarna die wet heengewys het, vervul is deur die onderrig en bediening van Jesus. ’n Bybels-teologiese verstaan van die Koninkryk van God help ons om hierdie stelling met meer noukeurigheid waar te neem. Jesus vervul die wet en die profete deur die verwagting van die koms van die Koninkryk van God te volvoer. Vervulling moet dus in terme van hierdie motief vertolk word. Jesus vervul die wet en die profete deur die vestiging van die Koninkryk van God waarna die wet en profete heenwys. Dit maak die debat oor die kwessie of dit Jesus se onderrig of sywerking was wat die wet en die profete vervul het, onnodig, omdat die Koninkryk van God deur albei gevestig is.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3523
Total article views: 7139


Crossref Citations

No related citations found.