Original Research

Johannine research in Africa, part 1: An analytical survey

Jan G. van der Watt
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 2 | a1928 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i2.1928 | © 2015 Jan G. van der Watt | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 15 January 2015 | Published: 24 July 2015

About the author(s)

Jan G. van der Watt, Source Texts of Judaism and Christianity, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, the Netherlands and Department of New Testament, University of the Free State, South Africa


Share this article

Bookmark and Share

Abstract

This article is the first of two parts that contribute to the history of African biblical research. Africa’s theological ‘awakening’, following the colonial period, includes the discipline of New Testament studies. In this article the contributions of theologians working in Africa on the field of Johannine studies are surveyed and evaluated. In certain areas theologians from Africa performed very well, whilst other areas should receive more attention.

Johannese navorsing in Afrika, deel 1: ’n Analitiese oorsig. Hierdie artikel is die eerste van twee, wat saam ’n bydrae tot die geskiedenis van Bybelnavorsing in Afrika wil lewer. Afrika se teologiese bewuswording wat op die koloniale periode volg, sluit die dissipline van Nuwe-Testamentiese navorsing in. In hierdie artikel word die bydrae van teoloë wat in Afrika werk, ondersoek en ge-evalueer. In sekere areas het die teoloë uit Afrika besonder goed gevaar, maar ander areas behoort meer aandag te geniet.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 1497
Total article views: 6465


Crossref Citations

No related citations found.