Original Research

Church and state in South Africa and human rights

Piet J. Strauss
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a1990 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.1990 | © 2015 Piet J. Strauss | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 25 May 2015 | Published: 02 October 2015

About the author(s)

Piet J. Strauss, Department of Church History and Church Polity, University of the Free State, South Africa

Abstract

After the Second World War, there was a universal rise and greater acknowledgement of human rights, which entered churches and ecumenical organisations’ way of thinking. Human rights influenced the church’s understanding of justice and human dignity both internally and externally. The concept of human dignity came from the biblical believe that man is created in the image of God. In South Africa human rights were also increasingly recognised and respected. A charter of human rights was included as chapter 2 of the 1996 Constitution and churches regard human dignity as a central tenet of their approach to members and non-members. Differences between church and state on the issue have arisen as the result of differences on the freedom of religion. Church and state in South Africa can complement each other in the promotion of human dignity.

Opsomming: Kerk en staat in Suid-Afrika en menseregte. Na die Tweede Wêreldoorlog is menseregte wêreldwyd erken en aanvaar. Dit was ook die geval in kerke en ekumeniese organisasies. Menseregte het kerke se siening van geregtigheid en menswaardigheid in hulle interne sowel as eksterne optrede beïnvloed. Die begrip menswaardigheid het ontstaan uit die bybelse oortuiging dat die mens na die beeld van God geskape is. In Suid-Afrika is menseregte ook toenemend erken en aanvaar. ’n Verklaring van menseregte is as hoofstuk 2 in die 1996-grondwet ingesluit en kerke beskou menswaardigheid as toonaangewend in hulle benadering van mense binne en buite die kerk. Verskille tussen die kerk en die staat in Suid-Afrika oor menseregte het ontstaan as gevolg van verskille oor die inhoud van die vryheid van godsdiens. Teen hierdie agtergrond kan kerk en staat mekaar egter aanvul in die bevordering van menseregte.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3441
Total article views: 5946

 

Crossref Citations

1. Faith and South African realities in practising forgiveness
Rudy A. Denton
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 74  issue: 4  year: 2018  
doi: 10.4102/hts.v74i4.5176