Original Research

The use of οἰκονομία in a missional reading of the Gospel of Luke-Acts

Timohty van Aarde
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a2003 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.2003 | © 2015 Timohty van Aarde | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 02 July 2015 | Published: 24 November 2015

About the author(s)

Timohty van Aarde, Faculty of Theology, North- West University, Vanderbijl Campus, South Africa

Abstract

The term οἰκονομία is important term the Gospel of Luke. The word οἰκονομία, in particular its meaning in Luke, is a perpetration and prerequisite for a missional reading of Luke-Acts. The dual motifs of creation and redemption are interdependently related from Genesis to Revelations. In the Gospel of Luke these motifs are unified in the sphere of the household as the most basic social structure through the οἰκονομος management of the οἰκος, the household.

Die gebruik en betekenis van οἰκονομία as ’n handeling en voorvereiste vir ’n missionalelees van die Evangelie van Lukas-Handelinge. Οἰκονομία is ’n belangrike term in die Evangelie van Lukas. Die woord οἰκονομία en veral die betekenis daarvan in Lukas is ’n handeling envoorvereiste vir ’n missionale lees van Lukas-Handelinge. Die twee motiewe van  skepping en verlossing is interafhanklik aan mekaar verbind vanaf Genesis tot Openbaring. In die Evangelie van Lukas word hierdie motiewe saamgebind in die sfeer van die huishouding as die mees basiese sosiale struktuur deur die οἰκονομος bestuur van die οἰκος, die huishouding.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2486
Total article views: 4786


Crossref Citations

No related citations found.