Original Research

Mortificatie en vivificatie in de Heidelbergse Catechismus

Abraham van de Beek
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 49, No 1 | a2008 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v49i1.2008 | © 2015 Abraham van de Beek | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 08 July 2015 | Published: 12 November 2015

About the author(s)

Abraham van de Beek, Faculty of Theology, VU University, the Netherlands and Faculty of Theology, University of Stellenbosch, South Africa

Abstract

Dit artikel richt zich op kritiek die geleverd is op het gedeelte over de dankbaarheid in de Heidelbergse Catechismus. Enerzijds is er kritiek dat de catechismus te negatief is over de vernieuwing van het leven van christenen. Anderzijds wordt gesteld dat de nadruk op dankbaarheid leidt tot een nieuwe vorm van knechtschap. Daartegenover wordt in dit artikel betoogd dat de negatieve benadering van de geboden in de catechismus haar wortels heeft in de decaloog en in de wijze waarop zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over het leven naar Gods wil. Het nieuwe leven is een vrije gave van God en daarom nooit een verplichting maar vrijheid. Deze wordt alleen bedreigd door de menselijke neiging om het eigen leven zeker te stellen. Door deze neiging wordt het vertrouwen in Gods gunst ontkend. Aangezien het Oude en het Nieuwe Testament beide deze menselijke neiging bestrijden is de paraenese dikwijls negatief geformuleerd en de Heidelbergse Catechismus volgt hen daarin.

This article deals with critiques to the section on ‘Gratitude’ in the Heidelberg Catechism. On the one hand the catechism is said to be too negative about Christian renewal. On the other hand, its stress on gratitude appears to evoke a new servitude. In contrast to these criticisms, this article argues that the negative approach of the Catechism to the commandments has its roots in the Decalogue and in the calling to live according to God’s will as found in both the Old and the New Testament. The new life is God’s free gift and therefore never an obligation, but freedom, which is only endangered by the human inclination to secure life. By doing so, trust in God’s gift of freedom is negated. Since both the Old and the New Testament opposet his human inclination, the paraenesis is often formulated negatively and the Heidelberg Catechism follows this approach.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 2505
Total article views: 4935


Crossref Citations

No related citations found.