Original Research

Die plek van jeugbediening binne gemeenteopbou

J.A. Erasmus, B.J. de Klerk
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 37, No 1 | a459 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v37i1.459 | © 2003 J.A. Erasmus, B.J. de Klerk | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 01 August 2003 | Published: 01 August 2003

About the author(s)

J.A. Erasmus, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa
B.J. de Klerk, Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomse Universiteit vir CHO, South Africa

Full Text:

PDF (106KB)

Share this article

Bookmark and Share

Abstract

The place of youth ministry within congregation building

In this article perspectives on the unique subject, object, aim and nature of youth ministry and of Reformed congregation building are given. By comparing and integrating different perspectives it is determined what place youth ministry should occupy in the process of congregation building.

Keywords

Congregation-Building; Building The Congregation Youth Ministry; Teenager; Adolescent

Metrics

Total abstract views: 1597
Total article views: 2873

 

Crossref Citations

1. ’n Prakties-teologiese besinning oor die begeleiding en toerusting van kinders tot dienswerk as ’n weg tot die navolging van die gesindheid van Christus
Gert Breed, Ferdi P. Kruger
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 70  issue: 2  year: 2014  
doi: 10.4102/hts.v70i2.1373