Original Research

Beauty and battle: How the Spirit is moving and operating in the Reformed Churches of the Netherlands

J. Hans Kommers
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 46, No 2 | a60 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v46i2.60 | © 2012 J. Hans Kommers | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 10 July 2012 | Published: 13 December 2012

About the author(s)

J. Hans Kommers, Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Abstract

This article discusses how we in the present day hear the sound of the Holy Spirit and where his work can be witnessed in the Reformed Churches of the Netherlands. Mainstream churches have been faced with many challenges during the first decade of the 21st century. Many people have left these churches and have had little contact with its institutions. Is it necessary for them to search for spirituality elsewhere? The author is convinced that the Lord is not bypassing his church. The following question is relevant, In what way is the Spirit working today? This question is urgent, because today there is a renewed search for the reality and power of the Holy Spirit. Within the great and traditional Reformed Churches we hope to see a spiritual renewal. Last year the synod of the Protestant Church in the Netherlands revealed a new vision for mission work, which indicates that the church wants to return to its core function, to reach out to others who do not know the Lord Jesus Christ. Looking forward to the dynamic work of the Holy Spirit in this century, we are already witnessing the beauty of the work of the Holy Spirit, but we have a battle to wage in order not to lose what has been gained.

Grootsheid en stryd: Die dinamiese werking van die Gees in die Gereformeerde Kerke van Nederland. In hierdie artikel word die teenwoordigheid en werking van die Heilige Gees in die Gereformeerde Kerke van Nederland bespreek. Die hoofstroomkerke het met baie uitdagings te kampe gehad tydens die eerste dekade van die 21ste eeu. Baie mense het hierdie kerke verlaat sonder om enige verdere interne kontak daarmee te hê. Was dit vir hulle nodig om elders na spiritualiteit te gaan soek? Die outeur is daarvan oortuig dat die Here nie sy kerk verlaat het nie. Die volgende vraag is relevant: Op watter wyse werk die Gees vandag? Hierdie vraag is belangrik, aangesien daar ‘n hernude soeke is na die wese  en krag van die Heilige Gees. Binne die groot tradisionele gereformeerde kerke hoop en verwag ‘n mens om  spirituele herlewing te sien. Die sleutelplan wat die Protestantse Kerk van Nederland (PKN) se sinode in 2009 bekendgestel het vir die oplewing in sending, wys dat die kerk wil terugkeer na sy kerntaak. ‘n Toekomsblik op  die dinamiese werk van die Heilige Gees in hierdie eeu dui op die grootsheid van die werk van die Heilige Gees tot dusver en dat ons die stryd moet verskerp om nie te verloor wat ons tans het nie.

Keywords

beauty and battle; Holy Spirit; reformed churches; spirituality; cross

Metrics

Total abstract views: 3928
Total article views: 7990


Crossref Citations

No related citations found.