Original Research

Gebedsterapie in die verwerking van traumageheue

Amanda L. du Plessis, Barend J. de Klerk
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 46, No 2 | a67 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v46i2.67 | © 2012 Amanda L. du Plessis, Barend J. de Klerk | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 10 July 2012 | Published: 04 December 2012

About the author(s)

Amanda L. du Plessis, Department of Practical Theology, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa
Barend J. de Klerk, Department of Practical Theology, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa

Abstract

Die vraag wat in hierdie artikel ondersoek word, is of gebed enige rol speel in die herwinning en verwerking van traumageheue tydens die proses van innerlike genesing. Die emosioneel verwonde persoon word soms op verskeie vlakke van die lewe gekortwiek as gevolg van hierdie emosionele pyn. Vir innerlike genesing om te realiseer, is dit nodig dat die persoon die onderdrukte, onverwerkte emosies wat op ’n traumagebeurtenis volg, moet erken en verwerk. In baie gevalle is dit egter onmoontlik vir die persoon om die skakeling te maak tussen sy of haar huidige probleme en onderdrukte, onverwerkte emosies. In gevalle waar daar dissosiasie plaasgevind het, kan die persoon nie die emosies spontaan herroep en hanteer nie. Dit is onder andere in sulke gevalle waar gebedsterapie van groot waarde kan wees. Tydens gebedsterapie tree die pastorale berader as fasiliteerder op om die persoon na Jesus Christus te bring sodat Hy hom kan genees. In werklikheid word Jesus Christus se bediening steeds voortgesit. Oorwinning oor pynlike trauma-herinneringe stel die mens in staat om emosionele en geestelike groei te beleef.

Prayer therapy in the healing of traumatic memories. The research question in this article pertains to whether prayer has a place in recovering and healing traumatic memories during the process of inner healing. A person is often challenged at different levels because of emotional pain. For inner healing to happen, suppressed memories need to be identified and processed. In many cases the person finds it impossible to make a connection between current problems and repressed emotions. When dissociation occurs, the person cannot spontaneously recall these emotions. It is in such cases that prayer therapy may prove to be of value. During prayer ministry the counsellor acts as facilitator leading the counselee by faith into the presence of Jesus Christ for healing. On effect, the earthly ministry of Jesus Christ is continued in this way. Conquering painful, traumatic memories in this manner will help the person to grow spiritually and recover emotionally.


Keywords

Prayer therapy; Inner healing; Trauma memories; Repressed emotions, Pastoral counselling

Metrics

Total abstract views: 3687
Total article views: 9072


Crossref Citations

No related citations found.