Original Research

Nie-egte vrae in 1 Korintiërs 5–6

Andreas H. Snyman
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 46, No 2 | a68 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v46i2.68 | © 2012 Andreas H. Snyman | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 10 July 2012 | Published: 14 December 2012

About the author(s)

Andreas H. Snyman, Department New Testament, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa

Abstract

In tradisionele grammatikas en kommentare word gewoonlik net onderskei tussen egte en retoriese vrae. In hierdie artikel word nie-egte vrae geklassifiseer aan die hand van ’n model wat ontwikkel is uit die taalhandelingsteorie. In plaas van alle nie-egte vrae as retoriese vrae te beskou (soos die meeste kommentators doen), maak die model voorsiening vir ses hoof- en verskeie subkategorieë van nie-egte vrae. Die model word kortliks opgesom, gevolg deur ’n sistematiese ondersoek van al die vrae in 1 Korintiërs 5–6. Die slotsom is dat die voorgestelde model nuttig is vir die onderskeiding van verskillende soorte nie-egte vrae binne ’n wetenskaplike raamwerk en vir die bepaling van hulle kommunikatiewe funksies. Op dié wyse word ’n bydrae gelewer tot die vertaling en eksegese van die betrokke gedeeltes. Die model behoort navorsing oor die rol van nie-egte vrae in al Paulus se briewe te stimuleer.

Non-real questions in 1 Corinthians 5–6. In this article, questions previously distinguished in traditional grammars and commentaries as mainly real or rhetorical, are classified in terms of a model developed from speech act theory. Instead of classifying all non-real questions as rhetorical questions (as commentators tend to do), the model makes provision for six main and various sub-categories of non-real questions. The model is briefly summarised, followed by a systematic investigation of all the questions in 1 Corinthians 5–6. The conclusion is that the proposed model is useful for distinguishing various types of non-real questions within a scientific framework and for determining their communicative functions, thereby contributing to the translation and exegesis of the passages involved. The model could stimulate research on the role of non-real questions in all Paul’s letters.

Keywords

1 Korintiërs 5-6; Taalhandelingsteorie; Retoriese vrae; Nie-egte vrae

Metrics

Total abstract views: 3722
Total article views: 8722


Crossref Citations

No related citations found.