Original Research

Laughter in the Old Testament: A hotchpotch of humour, mockery and rejoicing?

Hennie A. J. Kruger
In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 48, No 2 | a712 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v48i2.712 | © 2014 Hennie A. J. Kruger | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 20 March 2013 | Published: 17 September 2014

About the author(s)

Hennie A. J. Kruger, School of Religion, Philosophy and Classics, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Abstract

Aspects of humour appearing in society, religion, literature and speech have been discussed.The article investigated in particular the current tendency to interpret certain passages inthe Bible as evidence of humorous traits. In these cases humour is taken as an interpretative key. A prerequisite to provide a hermeneutical basis for reading the Old Testament in terms of humour has been discussed. A few texts that present Yahweh as laughing have been considered.

Lag in die Ou Testament: ’n Mengelmoes van humor, bespotting en vreugde? Aspekte van humor wat in die gemeenskap, godsdiens, literatuur en omgangstaal voorkom, word bespreek. Die artikel gee veral aandag aan die huidige neiging om sekere tekste in die Bybel as voorbeelde wat humoristiese trekke vertoon, te verstaan. In sulke gevalle word die humorbegrip as ’n interpretasiesleutel hanteer. Die voorvereiste vir ’n hermeneutiese basis om die humorbegrip in die Ou Testament te verstaan, word bespreek. Enkele tekste waarin verwys word na die Here wat lag, word ook ondersoek.


Keywords

Laugther; humour; mockery ; rejoicing; God

Metrics

Total abstract views: 4275
Total article views: 8005


Crossref Citations

No related citations found.