Author Details

Rheeder, Adriaan L., School for Ecclesiastical Studies, Potchefstroom Campus, North-West University, South Africa

  • Vol 46, No 1 (2012) - Original Research
    Eutanasie as vrywillige keuse deur persone met demensie, met verwysing na die praktyk in Nederland – ’n voorlopige teologies-etiese beoordeling
    Abstract  HTML  EPUB  XML  PDF