Author Details

van der Walt, B. J., Skool vir Filosofie, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, South Africa

  • Vol 42, No 3 (2008) - Original Research
    ’n Reformatoriese samelewingsfilosofie: ’n sistematiese uiteensetting, kritiese evaluering en praktiese toepassing
    Abstract  PDF